Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Філософія освіти
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Основи інклюзивної освіти

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
 2. Психологія освіти
 3. Методологія і організація наукових досліджень
 4. Методика викладання ФВ у ЗВО
 5. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ЗВО
 6. Теорія фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення
 7. Професійна майстерність викладача фізичного виховання
 8. Вибіркові навчальні дисципліни
  2.1. Дисципліни вільного вибору студентів
  2.1.1. Дисципліни випускових кафедр
 9. Інформаційні технології в освіті / Мультимедія в освіті
 10. Медико-педагогічний контроль / Гігієнічний супровід фізичного виховання
 11. Основи оздоровчого та спортивного харчування / Засоби відновлення у фізичній культурі

2.1.2. Вибір за блоками
Блок 1 «Організація спортивно-масової роботи»

 1. Організація спортивно-масової та анімаційної роботи
 2. Історія фізкультурно-спортивного руху
 3. Теорія спортивного тренування
 4. Духовні аспекти здоров’я

Блок 2 «Захист Вітчизни»

 1. Методика викладання предмету "Захист Вітчизни"
 2. Основи медико-санітарної підготовки
 3. Основи вогневої підготовки
 4. Історико-правові основи Збройних сил України.

3.Практична підготовка

Виробнича (педагогічна) практика у загальноосвітніх навчальних закладах

Асистентська практика у ЗВО