Колектив

Колектив кафедри:

DSC 9365 5c41b

Калиниченко Ірина Олександрівна – завідувач кафедри, професор. Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут (1988) зі спеціальності «Лікувальна справа». Після проходження інтернатури з 1989 р. працювала лікарем-терапевтом у шостій та п’ятій поліклініках м. Суми. У 2002–2014 роках очолювала кафедру спортивної медицини та валеології, а згодом кафедру медико-біологічних основ фізичної культури Інституту фізичної культури.

Доктор медичних наук, спеціальність – «Гігієна та професійна патологія». Тема дисертації – «Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів» (рішення президії ВАК України від 28.05.2010, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України).

Професор кафедри спортивної медицини та валеології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25.12.2013).

Автор 175 науково-методичних праць (методичні рекомендації, навчальні видання, статті, тези до конференцій, патенти), двох підручників (один – з грифом МОН України), трьох монографій.

Підготувала трьох кандидатів біологічних наук (Ганна Латіна, Ольга Скиба, Марина Завадська), кандидата наук з фізичного виховання та спорту (Юлія Тонкопей) та кандидата психологічних наук (Анна Заікіна). Керівник наукової школи.

Професор Ірина Калиниченко є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта і здоров’я», яка проводиться на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка з 2003 року. Під її керівництвом на базі кафедри з 2011 року працює ресурсний центр «Школа педагогіки здоров’я».

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2004), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2017), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2017), почесний професор університету (2020).

DSC 6823 4bb86

Заікіна Ганна Леонідівна – доцент, проректор університету з виховної роботи. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (2001) зі спеціальності «Біологія, хімія, валеологія і основи екології».

Кандидат психологічних наук, спеціальність – «Психофізіологія». Тема дисертації – «Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів» (рішення президії ВАК України від 30.03.2010, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

Доцент кафедри спортивної медицини та валеології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.10.2012).

З 2017 року виконує обов’язки заступника директора НН ІФК з виховної роботи, керує центром творчої молоді «Креатив».

Автор понад 100 друкованих праць, шести науково-методичних видань, трьох навчальних посібників.

Нагороджена Грамотою Сумської обласної ради (2016), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2018) та Подякою МОН України (2019).

2

Латіна Ганна Олександрівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2004) зі спеціальності «Фізична реабілітація та соціальна педагогіка».

Кандидат біологічних наук, спеціальність – «Гігієна та професійна патологія». Тема дисертації – «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» (рішення президії ВАК України від 21.05.2008, Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України).

Доцент кафедри спортивної медицини та валеології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.01.2011).

Відповідає за навчальні курси робітничої професії 5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими».

Автор понад 210 наукових публікацій, 12 навчально-методичних праць, навчального посібника з грифом МОН України, одного патенту.

Нагороджена Грамотою Сумського міського голови (2015), Грамотою Сумської обласної ради (2017), Подякою МОН України (2019).

Голова ради трудового колективу навчально-наукового інституту фізичної культури.

tonkopey yu 4a06f

Тонкопей Юлія Леонідівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2007) зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична реабілітація». Тема дисертації – «Фізична реабілітація дітей 4–6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 03.04.2014, Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018).

Автор 75 наукових праць, серед яких колективна монографія, наукові статті, що індексуються в наукометричній базі Scopus, опубліковані у вітчизняних фахових і міжнародних рецензованих виданнях, праці навчально-методичного характеру.

skiba o 837bc

Скиба Ольга Олександрівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка зі спеціальностей «Фізична культура» (2011) та «Біологія» (2016).

Кандидат біологічних наук, спеціальність – «Гігієна та професійна патологія». Тема дисертації – «Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015, Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України).

Доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018).

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць, наукових статей, що індексуються в наукометричній базі Scopus, опубліковані у вітчизняних фахових і міжнародних рецензованих виданнях.

Нагороджена Подякою МОН України (2017), Грамотою МОН України (2019).

Вчений секретар СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 IMG 5324 4f571

Колесник Анна Сергіївна – викладач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.

У 2010 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. З 2013 по 2016 рік навчалась у Сумському медичному коледжі та здобула ступінь молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа». Під час навчання у медичному коледжі закінчила курси з косметології, працювала, удосконалювала свої знання та навички у цій галузі.

У 2018 році закінчила магістратуру на кафедрі здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та отримала диплом за спеціальністю «Фізична реабілітація».

З листопада 2018 року працює викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури НН ІФК.

Фахові курси: Анатомія людини, Анатомія людини з основами спортивної морфології, Спортивна медицина, Новітні здоров’язбережувальні технології в ЗО, Фізіологія спорту та фізичних вправ.

Основні публікації за 3 роки

73296844 539607693525347 3340481690014318592 o 713ff

Щапова Аліна Юріївна – викладач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.

У 2018 році закінчила Сумський державний педагогічний університет мені А. С. Макаренка за спеціальностями «Фізична терапія, ерготерапія» та «Середня освіта (Фізична культура)» з відзнакою.

З вересня 2019 року працює викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури НН ІФК.

Коло наукових інтересів: вікова фізіологія, спортивна медицина.

Фахові курси: Вікова фізіологія та здоров'я дитини, Біомеханіка, Метрологічний контроль та психофізіологічні дослідження, Спортивна метрологія та інформаційне забезпечення НДР, Фізіологія спорту та фізичних вправ. Медико-педагогічний контроль.

2021 09 22 145629 db6f8

Дяченко Світлана Володимирівна у 1982 році вступила до Сумського педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка на фізико-математичний факультет. В 1987 році закінчила інститут і отримала спеціальність «вчитель фізики і математики». Працювала вчителем фізики та математики в Чернігівській області. В 1989 році повернулась до м. Суми. Працювала вихователем в дитячому садочку «Чарівний замок». З квітня 1999 року працює в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка на посаді лаборанта кафедри спортивної медицини та валеології. З 2007 по 2014 роки працювала викладачем кафедри за сумісництвом. З жовтня 2014 року старший лаборант кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури. Автор восьми друкованих робіт.

Навчальний процес на кафедрі:

Особливістю навчального процесу на кафедрі є те, що викладання ряду дисциплін медико-біологічного блоку (валеологія, безпека життєдіяльності, основи медичних знань) проводиться на усіх факультетах університету. За останні роки удосконалено викладання валеології, основ медичних знань. Основною задачею кафедри є навчання студентів методам оцінки рівня здоров’я, надання першої медичної допомоги, запобігання виникненню і правилам поводження при надзвичайних ситуаціях, навичкам здорового способу життя, профілактиці «шкільної патології» серед дітей та впровадження здоров’яформуючих технологій у навчальний процес.

Викладання дисциплін медичного блоку для студентів Інституту фізичної культури проводиться викладачами з базовою медичною освітою. На практичних і лабораторних заняттях широко використовуються інструментальні методи обстеження спортсменів, з використанням програмних комплексів «Діагност», «КардіоСпектр». Для проведення практичних занять використовується база обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

У підготовці сучасного спеціаліста все зростаюче значення набуває залучення студентів до науково-дослідної роботи, як однієї з форм поглибленого навчання. З цією метою на кафедрі працює два наукових студентських гуртка з проблем вікової фізіології та шкільної гігієни і вивчення адаптаційних можливостей організму учнівської молоді в умовах надзвичайних ситуацій.