Рада стейкхолдерів

Протоколи засідання ради стейкхолдерів

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4