Освітні програми та навчальні плани

ОР бакалавр

2020-2021 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2020 р.

2021-2022 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2021 р.

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики_2021 р.

Історія та культура України_2021 р.

Мовленнєві й сенсорні системи та їх порушення_2021 р.

Педагогіка_2021 р.

Фізичне виховання_2021-2022 р.

Інформаційно-комунікативні технології_2021-2022 р.

Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення спеціального педагога_2021-2022 р.

Вступ до спеціальності "Спеціальна освіта" і педагогічна деонтологія_2021-2022 р.

Клініка порушень психофізичного розвитку_2021-2022 р.

Основи наукових досліджень в корекційній роботі_2021-2022 р.

Невропатологія_2021-2022 р.

2022-2023 н.р.

Українська мова за професійним спрямуванням_2022 р.

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія_2022 р.

Інноваційні здоров'язбережувальні технології в закладах освіти_2022 р.

Логопедія_2022 р.

Нейрофізіологічні та неврологічні основи логопедії_2022 р.

Основи артпедагогіки_2022 р.

Природа рідного краю в корекційно-розвивальній роботі_2022 р.

Санітарно-гігієнічне забезпечення логопедичної роботи_2022 р.

Сенсорна інтеграція в КРР_2022 р.

Спецметодика образотворчої діяльності_2022 р.

Спецпедагогіка з історією логопедії_2022 р.

Філософія_2022 р.

Навчальна практика у спеціальних та загальноосвітніх закладах дошкільної освіти_2022 р.

 ОР магістр

2021-2022 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2021 р.

Навчальний план магістр (заочна форма навчання)_2021 р.

Навчальний план Логопедія, магістр, денна форма навчання_2021 р.

2022-2023 н.р.

Спеціальна освіта (логопедія)_2022 р.

Навчальний план магістр (заочна форма навчання)_2022 р.

Навчальний план (денна форма навчання)_2022 р.