Освітні програми та навчальні плани_227

ОР БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма_2021 р.

 

Основи практ. діяльн. у фіз. терапії, ерготерапії (Вступ до спеціальності)

Фізичне виховання

Історія та культура України

Теорія і методика фізичної культури

Менеджмент здоров`я та здорового способу життя

Біохімія рухової активності

Спеціальна педагогіка

Основи фізичної терапії

Анатомія людини

Психологія

Основи ерготерапії

Інформаційно-комунікаційні технології

Методика та техніка класичного масажу

Основи нозології

Терапевтичні вправи

Функціональний фітнес у фізичній терапії

Клінічний реаб.менедж. при порушеннях діяльності внутрішніх органів

Інструментальні методи функціональної діагностики та обстеження

Нутрициологія

Професійна етика та деонтологія

Клін.реаб.менедж.при поруш.діяльн. внутр.органів та кардіоресп.системи 

Українська мова за професійним спрямуванням

Загальна фізіологія людини з осн.патологічної фізіології

Філософія

Основи соціальної реабілітаці

Теорія та методика адаптивного фізичного виховання

Гідротерапія та гідрокінезотерапія

Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості

Основи менеджменту маркетингу та адміністрування

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності ОРА

Іноземна мова 

Фізична терапія та ерготерапія при травмах у спортсменів

Технічні засоби реабілітації 

Науково-доказова практ. діяльність у фізичній терапії та ерготерапії 

Обстеж., методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності ОРА

Клінічний реабілітаційний менеджмент при хірургічних захворюваннях

Лікувальний та спортивний масаж

Основи кінезіології

Лікувальна фізична культура

Долікарська допомога при невідкладних станах та патологічних процесах

Основи догляду за пацієнтами та особами з інвалідністю 

Санаторно-курортна реабілітація

Загальна фізіотерапія

Прикладна ерготерапія

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності нервової

СПА технології

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Основи вертобрології та мануальної терапії

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях діяльності нс

Основи арт-терапії 

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

Фізична терапія та ерготерапія при поруш. діяльності нервової системи

Фізична терапія в акушерстві і гінекології

Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсової роботи (проєкту)

 

ОР МАГІСТР

Освітньо-професійна програма_2021 р.

 

Методологія професійної освіти у сфері охорони здоров’я

Ерготерапія осіб з інвалідністю

Методологія і організація наукових досліджень

Фізична терапія в ортопедії та травматології

Фізична терапія у педіатрії

Фізична терапія та ерготерапія в геронтології та геріатрії

Фізична терапія спортсменів з інвалідністю

Мануальні методи у фізичній терапії

Фізична терапія у нейрореабілітації

Філософія науки

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Цифрові технології в галузі