Наукові школи

На кафедрі діє три наукові школи:

ТОМЕНКА Олександра Анатолійовича – завідувача кафедри, професора.

У 2012 році після закінчення докторантури у спеціалізованій вченій раді Д 26.289.02 при Національному університеті фізичного виховання та спорту України захищає дисертацію доктора наук з фізичного виховання та спорту «Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді». Є автором і співавтором понад 170 наукових та науково-методичних праць, зокрема статей у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, WoS; монографій: «Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія» (2012), «Фізкультурна освіта старших дошкільнят: інноваційна технологія» (2016), «Ways of using the axiological potential of the olympic education in the process of upbringing of comprehensive shool pupils (Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe)» (2018); навчально-методичних посібників з грифом МОН України: «Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату» (2001), «Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання» (2010), «Фізична культура в кадетському корпусі та військових ліцеях» (2013) «Бiомеханiка з основами механотерапії: модульна система навчання» (2013).

Професор О.А. Томенко має досвід роботи у якості координатора ХХVII Сесії Міжнародної олімпійської академії для молодих учасників (2008), члена спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури (2013–2014), є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 55.053.03 при СумДПУ імені А. С. Макаренка, членом редакційної колегії фахових видань «Слобожанський науково-спортивний вісник» (Харків), «Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві» (Луцьк), зарубіжного видання - «Вестник физической культуры» (Казахстан), редактором збірника Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення».

З 2012 по 2018 роки О.А. Томенко постійно є членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Фізичне виховання» та  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізична культура і спорт». У 2005 році нагороджений знаком „Відмінник освіти України“, має галузеве звання «Заслужений тренер України» (Наказ № 65 від 17.01.2008 р.), нагороджений знаком „За наукові та освітні досягнення“ (Наказ № 198-к від 10.05.2017 р.), грамотою МОН України, відзнаками Сумської обласної Ради та Сумської облдержадміністрації за наукову роботу.

Керує науковою кафедральною темою «Теоретичні і методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення» (номер державної реєстрації: 0116U000900; термін виконання: 2016-2020 рр.».

Підготував п’ять кандидатів наук з фізичного виховання та спорту:

 1. Дубинська Оксана Яківна «Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків», 2009 р., Львів.
 2. Лазоренко Сергій Анатолійович «Оптимізація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах регіону», 2013 р., Дніпропетровськ.
 3. Титович Андрій Олександрович «Залежність результатів виконання спортивних вправ від психічного стану студентів, що займаються спортом», 2014 р., Харків.
 4. Старченко Анастасія «Фізкультурна освіта старших дошкільнят на основі переважного використання засобів дитячого фітнесу», 2015 р., Дніпропетровськ.
 5. Босько Василь Миколайович «Навчання техніці спортивних способів плавання дітей 8-10 років з ураженнями опорно-рухового апарату (на прикладі дитячого церебрального паралічу)», 2018 р., Харків.

ЛОЗB Тетяни Олександрівни – професора.

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та лікувальна фізична культура». Тема дисертації – «Оптимізація процесу навчання гімнастичним вправам у зв’язку зі специфічними особливостями жіночого організму» (рішення ВАК при Раді Міністрів СРСР від 09.12.1981, Київський державний інститут фізичної культури).
Керувала науковою кафедральною темою «Підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення» затвердженої відділом державної реєстрації України інституту науково-технічної та економічної інформації у м. Києві, № державної реєстрації 0111U005736 (2011- 2015 р.)

Підготувала десять кандидатів наук:

 1. Лянной Михайло Олегович «Фізична реабілітація старшокласників-інвалідів з наслідками церебрального паралічу у пізній резидуальній стадії», 2004 р., Одеса.
 2. Гвоздецька Світлана Володимирівна «Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку», 2005 р., Харків.
 3. Верблюдов Ігор Борисович «Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої програми для студентів вищих педагогічних навчальних закладів», 2007 р., Харків.
 4. Картава Юлія Анатоліївна «Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням зору засобами ритміки», 2006 р., Київ.
 5. Стасюк Роман Миколайович «Оптимізація соціально адаптації студентів початкових курсів засобами фізичної культури», 2008 р., Харків.
 6. Коштур Яна Євгенівна «Корекція психофізичного розвиту розумово відсталих підлітків засобами плавання», 2009 р., Київ.
 7. Петренко Наталія Володимирівна «Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аквафітнесу», 2015 р., Київ.
 8. Король Світлана Анатоліївна «Удосконалення фізичного виховання студентів технічних спеціальностей засобами спортивного орієнтування», 2016 р., Львів.
 9. Михно Людмила Сергіївна «Фізичне виховання молодших школярів на основі застосування засобів йога-аеробіки», 2017 р., Київ.
 10. Бермудес Діана Валеріївна «Підготовка майбутніх учителів фізично культури та хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності», 2018 р., Суми.

Кудренко Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри ТМФК, Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2007).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у 1982 р., шифр 13.00.4 – теорія і методика фізичного виховання і спортивного тренування на тему «Аналіз і обґрунтування ефективних форм і методів політичного виховання спортсменів високої кваліфікації (на матеріалах збірних команд республіки», доцент (1984), професор кафедри теорії і методики фізичної культури (24.12.2007 №12 ПР№005292).

Напрям наукових досліджень: «Оптимізація процесу навчання та виховання різних груп населення засобами фізичної культури». Досліджувана проблема: модернізація фізичного виховання учнів молодших і середніх класів загальноосвітніх шкіл України.

Підготував у науковій школі три кандидати наук:

 1. Міщенко Олександр Володимирович «Реалізація міжпредметних в’язків у фізичному вихованні молодших школярів», 2002 р., Львів.
 2. Головченко Олексій Іванович «Особливості впливу фізичного виховання на формування особистісних якостей учнів середнього шкільного віку», 2011 р., Харків.

Бурла Артем Олександрович «Побудова тренувального процесу юних біатлоністів 14-16 років на етапах річного макроциклу», 2016 р., Дніпропетровськ.