Колектив

На кафедрі працює 8 науково-педагогічних співробітників, з них: 3 доцента, 1 кандидат наук, 2 викладачі та 2 лаборанта.

DSC 8226 b7218

Зігунова Інна Сергіївна – завідувач кафедри, доцент. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка (1985) зі спеціальності «Географія і біологія», Українську академію банківської справи НБУ (2000) зі спеціальності «Облік і аудит».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих навчальних закладах» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 01.07.2016, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018).

Автор понад 80 наукових публікацій.

Нагороджена Подякою МОН України (2019), грамотою управління культури і туризму Сумської ОДА (2009), грамотою управління освіти і науки Сумської ОДА (2014).

ksenofontova m 8c7fb

Ксенофонтова Марина Миколаївна – доцент. Закінчила Сумський державний університет (1998) зі спеціальності «Економіка підприємств»; Сумський національний аграрний університет (2015) зі спеціальності «Правознавство»; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2019) зі спеціальності «Філологія» (освітня програма «Англійська мова»).

Кандидат економічних наук, спеціальність – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Тема дисертації – «Еколого-економічні проблеми стійкого розвитку екосистем в умовах інтенсивного використання земель» (рішення президії ВАК України від 13.04.2005, Сумський державний університет).

Доцент кафедри менеджменту в галузях АПК (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007).

Автор та співавтор понад 30 наукових праць, у тому числі однієї одноосібної монографії, трьох колективних монографій, двох навчальних посібників.

 DSC 6897 1 b0426

Зігунов Василь Миколайович – доцент. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка (1985) зі спеціальності «Географія і біологія», Українську академію банківської справи НБУ (2000) зі спеціальності «Банківська справа».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018).

Автор понад 100 наукових публікацій, зокрема трьох навчальних посібників.

Голова ВП «Сумська обласна Федерація спортивного туризму» Федерації спортивного туризму України, голова комісії з підготовки та атестації кадрів спортивного туризму Федерації спортивного туризму України.

Нагороджений Грамотою (2017) і Подякою (2014) МОН України, Почесною грамотою Сумської обласної ради (2017), грамотою департаменту освіти і науки Сумської ОДА (2012).

Picsart 23 03 29 18 00 39 779 d4bc4

Троян Марія Юріївна – доцент.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (2010 р.). Тема кандидатської дисертації: "Науково-методичні основи управління просуванням на ринку промислових інноваційних продуктів".

Закінчила Сумський державний університет, механіко-математичний факультет, магістр зі спеціальності «Динаміка і міцність» (2000 р.), Київський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінпромполітики України, спеціаліст зі спеціальності «Облік і аудит» (2001 р.), Сумський державний університет, аспірантура спеціальність 08.00.06 – економіка та управління підприємствами (2005 – 2008 рр.), Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціаліст зі спеціальності «Міжнародна економіка» (2013 р.).

Отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії, Сумський державний університет (2015 р.).

Наукові інтереси: міжнародний туризм, просування товарів та послуг на міжнародному ринку (в тому числі просування туристичних послуг), поведінка споживачів, менеджмент і маркетинг інновацій, сталий розвиток, міжнародні комунікації, економіка здоров’я.

Учасниця більше 20 міжнародних наукових конференцій. Проходила стажування в освітніх інституція в Німеччини, Польщі тощо; отримувала персональні гранти на стажування та проведення наукових досліджень, зокрема: теоретико-практичний тренінг “Development of economic efficiency of using resource saving technologies”, Польща (2018); персональний грант на проходження тренінгу в Robert Bocsh GmbH, м. Ройтлінгер, Німеччина (2018); персональний грант на тренінг для викладачів, навчання та наукові дослідження від European University по темі «Global Health Economy» (2011-2014 рр.); персональний грант на участь в тренінгу “Basics on Writing an Academic Research Article” організованого в рамках проекту “Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences” Czech University of Life Sciences Prague (2021); участь у проекті Модуль Жана Моне «European Integration of Ukraine in Industry 4.0 (2021 р. сертифікат №159/2021)» тощо.

Студенти під керівництвом Троян М.Ю. мають численні перемоги в конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіад, зокрема диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Туризм» в 2021 р..

Керівник та співавтор студентських наукових друкованих робіт (тез доповідей, статей), підготовлено близько 30 студентів для участі в конференціях різних рівнів.

Автор декількох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, виконавець близько десяти фундаментальних та держбюджетних науково-дослідних тем.

Керівник бакалаврських та магістерських студентських дипломних робіт (з 2010 р.).

Автор та розробник більше 20 навчальних курсів, а тому числі викладених в електронних системах навчання.

Викладає англійською мовою, має сертифікат володіння іноземною мовою ECL, Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2 (2018).

Автор понад 100 наукових публікацій, зокрема 1 підручника, двох навчальних посібників, монографій, статей (в т.ч. в БД Scopus та Web of Sciense).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства з якості вищої освіти (НАЗЯВО) зі спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини».

marekha 60f6f

Мареха Ірина Сергіївна - доцент. Закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2009).

Кандидат економічних наук, спеціальність – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Тема дисертації – «Еколого-економічна оцінка якості інвестицій у сфері сільськогосподарського землекористування» (рішення Атестаційної колегії від 16.05.2014, Сумський державний університет).

Автор та співавтор понад 100 наукових праць.

Співавтор 3-х свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Викладає дисципліни англійською мовою, має сертифікат володіння іноземною мовою ECL, Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2 (2017).

Керівник студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2019-2022).

mozgova darya rostislavivna k ekonomichnih nauk starshiy vikladach 99255 b77aa

 

Мозгова Дар’я Ростиславівна – старший викладач. Закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України (2010) зі спеціальності «Міжнародна економіка», Київський національний економічний університет (2011) зі спеціальності «Міжнародна економіка», Харківський національний університет внутрішніх справ (2014) зі спеціальності «Юриспруденція».

Кандидат економічних наук, спеціальність – «Гроші, фінанси і кредит». Тема дисертації – «Науково-методичні засади оцінювання розвитку вітчизняного ринку страхування міжнародного туризму» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015, Українська академія банківської справи НБУ).

Автор 35 наукових статей та методичних розробок.

Євтушенко Ярослав Васильович викладач 47d09

Євтушенко Ярослав Васильович – викладач кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу, працює в університеті з 2017 року.

Базова освіта. У 2009 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація – «Тренер зі спортивного туризму». У 2010 році отримав кваліфікацію «Магістр олімпійського і професійного спорту».

Основні фахові курси: «Спортивний туризм», «Організація і проведення туристських походів», «Основи топографії і спортивного орієнтування», «Підвищення туристсько-спортивної майстерності».

Коло наукових інтересів: спортивний туризм, організація туристсько-спортивних заходів, топографія та спортивне орієнтування, альпінізм, лижний і гірсько-лижний туризм, безпека в активному туризмі.

Нагороди: грамота ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка (2019 р.).

Громадська та туристсько-спортивна діяльність: голова комісії з комбінованого туризму Федерації спортивного туризму Сумської області, кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму, інструктор-тренер зі спортивного туризму, суддя ІІ категорії зі спортивного туризму. Організація та керівництво походів І – ІV категорій складності по території України та за її межами з різних видів спортивного туризму (пішохідного, гірського, водного, лижного, комбінованого).

 IMG 9395 1 2adae

Павленко ВІкторія Сергіївна – викладач кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу.  Працює в університеті з 2019 року.

Базова освіта: У 2015 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю 242 «Туризм» і отримала кваліфікацію «Туризмознавець».

Основні фахові курси: «Організація готельно-ресторанного господарства», «Національні кухні народів світу», «Барна справа», «Організація екскурсійних послуг», «Туристичне краєзнавство», «Організація сільського туризму».

Коло наукових інтересів: підготовка фахівців у сфері туризму та гостинності, реклама в туризмі, розвиток сільського та зеленого туризму в Україні. Авторка понад 10 наукових публікацій.

Бізнес-діяльність:  менеджер з туризму в Мережі магазинів горящих путівок.

Громадська та туристсько-спортивна діяльність:  І розряд  зі спортивного туризму, участь у категорійних пішохідних, водних, велосипедних та лижних походах по території України, організатор дитячо-юнацького туризму.

pereyaslova darina 2a8af 

Переяслова Дарина Геннадіївна – лаборант. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка (2021) зі спеціальності «Туризм і готельно–ресторанний сервіс».

Автор декількох наукових публікацій у сфері організації туризму: «Організація діяльності з надання екскурсійних послуг на підприємствах рекреації та туризму – сучасний стан та проблеми», «Огранізаційно–правове забезпечення щодо надання транспортних послуг у туризмі».

Учасниця активних та рекреаційних заходів, спортивних змагань, одноденних та багатоденних туристських походів по Сумській області та Карпатському регіону. Учасниця екскурсій по Україні (Київ, Харків, Львів, Полтава, Одеса, Запоріжжя) та Сумській області.

До сфери професійних інтересів входить: участь в рекреаційних, спортивних, оздоровчих заходів, участь в організації і проведенні фестивалів : «Стрекоза» та «Студентська осінь», участь у суддівстві змагань зі спортивного туризму обласних і міських рівнів.