Колектив

DSC 8577 4cc0c

Томенко Олександр Анатолійович – завідувач кафедри, професор. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка (1998) зі спеціальності «Фізичне виховання».

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, спеціальність – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Тема дисертації – «Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.11.2012, Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Професор кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014).

Автор та співавтор близько 200 наукових публікацій, з них понад 100 – у фахових виданнях, автор чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України, чотирьох монографій.

Підготував п’ятьох кандидатів наук з фізичного виховання та спорту (Оксана Дубинська, Сергій Лазоренко, Андрій Титович, Анастасія Старченко, Василь Босько). Керівник наукової школи.

Заслужений тренер України з панкратіону (наказ міністра у справах сім’ї, молоді і спорту України № 65 від 17.01.2008).

Нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2004), нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2017), Почесною грамотою НАПН України (2019), Почесною грамотою Сумської обласної ради (2016), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2019).

DSC 4744 608cb

Лянной Михайло Олегович - професор. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка зі спеціальностей «Фізичне виховання» (1992), «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності (2018), «Англійська мова і література» (2019).

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Корекційна педагогіка». Тема дисертації – «Фізична реабілітація старшокласників-інвалідів з наслідками ДЦП у пізній резідуальній стадії» (рішення ВАК Міністерства освіти Російської Федерації від 17.04.2003, Московська державна академія фізичної культури; нострифіковано 28.12.2006 у спеціалізованій вченій раді К 41.053.04 – рішення президії ВАК України від 15.03.2007, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського).

Професор кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019).

Автор 130 публікацій, з них 100 наукових та 30 навчально-методичних, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, які внесені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Автор та співавтор п’яти монографій.

Підготував трьох кандидатів наук (Дмитро Балашов, Тетяна Бугаєнко, Людмила Максименко).

Нагороджений Подякою (2017) і Грамотою (2019) МОН України, Грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2016), Подякою Сумської обласної ради (2015), Грамотою департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2004), Подякою Сумського міського голови з врученням нагрудного знака (2017).

IMG 9791 c7086

 

Рибалко Петро Федорович – д.пед.н., професор. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2001) зі спеціальності «Фізичне виховання».

Доктор педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти» (захист відбувся 19.09.2020 у спеціалізованій вченій раді Д 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет»). 

Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013).

Професор кафедри теорії та методики фізичної культури (2022), Заслужений тренер України.

Автор понад 120 наукових праць, з них: публікації у фахових виданнях України, статті в міжнародних наукових збірниках і у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus та WofS, навчальних посібників, автор двох монографій.

Підготував 4-х кандидатів наук (Сергій Харченко, Олександр Хоменко, Андрій Красілов, Ірина Самофалова).

Нагороджений Почесною грамотою голови Сумської ОДА (2019), грамотою Департаменту освіти і науки Сумської ОДА (2015), подякою (2013) і грамотами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2014, 2015).

 dubinska o ddb44

Дубинська Оксана Яківна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2001) зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Тема дисертації – «Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків» (рішення президії ВАК України від 28.04.2009, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського).

Доцент кафедри «Теорії та методики фізичної культури» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.12.2011).

Автор 35 наукових статей, з них 19 – у фахових виданнях, співавтор двох навчальних посібників з грифом МОН України.

Підготувала кандидата наук Івана Салатенка та доктора філософії Аліна Кубатко.

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (Указ Президента України № 300/218 від 03.10. 2018).

Нагороджена Почесною грамотою (2006) і Подякою (2016) МОН України, Почесною грамотою Сумської ОДА (2014), Почесною грамотою (2018) і грамотами (2009, 2010, 2012, 2018) Департаменту освіти та науки Сумської ОДА, Почесною відзнакою Сумської міської ради «За майстерність» (2017), Почесними грамотами Сумського міського голови (2009, 2015, 2018).

IMG 9738 d313c

Гвоздецька Світлана Володимирівна – доцент. З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2001) зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Тема дисертації – «Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання з дітьми старшого дошкільного віку із ЗПР» (рішення президії ВАК України від 11.05.2005, Харківська державна академія фізичної культури).

Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010).

Автор 100 наукових публікацій, з них 25 – у фахових виданнях, співавтор навчального посібника з грифом МОН України.

  cherednichenko s 12790

Чередніченко Сергій Вікторович – доцент. Закінчив СумДПУ імені А.С. Макаренка (2001) зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.12.2015).

Автор 57 наукових та науково-методичних праць, з них 33 у фахових виданнях, автор трьох навчально-методичних посібників з грифом МОН України.

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (указ Президента України № 676/2014 від 23.08.2014). Заслужений тренер України з панкратіону (наказ міністра у справах сім’ї, молоді і спорту України № 65 від 17.01.2008).

Нагороджений Почесною грамотою НАПН України (2017), грамотами Сумської обласної ради (2014, 2018), Почесною грамотою Сумської ОДА (2016), почесними відзнаками Сумської міської ради «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня (2013) і «За майстерність» (2017), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2020).

DSC 3198 327c1

Балашов Дмитро Іванович – доцент, заступник директора ННІФК. Закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2002) зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).

Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020).

Автор понад 80 наукових праць, навчальних посібників і методичних розробок.

Нагороджений Подякою МОН України (2020), Подякою Сумської ОДА (2018), Грамотою Сумської міської ради (2009), грамотою (2015) і подяками ректора ­СумДПУ імені А.С. Макаренка (2013, 2016, 2019). Майстер спорту України зі спортивної гімнастики. 

DSC 6287 4193b

Леоненко Андрій Васильович  доцент, заступник директора НН ІФК зі спортивно-масової роботи та профорієнтації. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2000) зі спеціальності «Фізична культура, методика спортивно-масової роботи, туристична робота».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Методика формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14.05.2015, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка).

Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.03.2018).

Автор близько 80 наукових праць, з них 22 – у фахових виданнях, чотирьох статтей у міжнародних виданнях, дві з яких входять до бази Scopus. Автор однієї монографії, трьох навчально-методичних розробок.

Нагороджений Подякою МОН України (2018), Грамотою Міністерства молоді та спорту України (2014), медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (2020), Грамотою Сумської ОДА (2014), Грамотою управління молоді та спорту Сумської ОДА (2015), грамотами Сумської міської ради (2009, 2016), Подякою Сумського міського голови з врученням нагрудного знака (2017), грамотами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2007, 2014, 2015).

Майстер спорту України з пауерліфтингу.

 krasilov andriy dmitrovich a0a4a

Красілов Андрій Дмитрович – к.пед.н., доцент. З відзнакою закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2000) зі спеціальності «Фізична культура, методика спортивно-масової роботи, туристична робота».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації – «Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка).

Автор близько 100 наукових праць, з них 47 у фахових виданнях, трьох статей у міжнародних виданнях. Автор трьох навчально-методичних посібників.

Нагороджений Грамотою Сумської ОДА (2018), Грамотою Сумського міського голови (2017), Грамотою ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2019).

Майстер спорту України і заслужений тренер України з пауерліфтингу (2013).

 
15

ІВАНІЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – д.пед.н., доцент. Закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка (1994) зі спеціальності «Фізична культура».

Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». Тема дисертації – «Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень молодших школярів з використанням здоров’язбережувальних технологій» (рішення Атестаційної колегії іністерства освіти і науки України від 30.11.2012, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка).

Доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 (2021)

Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 31.10.2014).

Автор 108 наукових праць, з них – чотири навчально-методичні посібники, 92 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях або виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.

Нагороджений грамотами Департаменту освіти і науки Сумської ОДА (2015, 2017), грамотами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2013, 2019), Подякою ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2014).

Робоча навчальна програма "Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту"

Анкетування студентів

Навчально-методичний посібник "Моніторинг та самооцінка якості професійно-педагогічної підготовки студентів фізкультурно-спортивних спеціальностей"

Навчально-методичний посібник "Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання"

Навчально-методичній посібник "Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту"

Приклад презентації

Методичні рекомендації "Історія фізкультурно-спортивного руху"

Тести з дисципліни "Професійна майстерність викладача фізичного виховання та спорту"

IMG 9807 abe55

Лисиця Наталія Миколаївна – працює в університеті з 2004 року на кафедрі ТМФК на посаді лаборанта, з 2012 р. – старший лаборант.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура».

 korolevich natalya sergeevna 8118f

Королевич Наталія Сергіївна – працює на кафедрі ТМФК на посаді лаборанта з 2008 року.

Базова освіта: Сумський національний аграрний університет.