Про кафедру

kafedra tgrs 1c18e

Емблема ae556

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Підготовка фахівців туристичної галузі в Навчально-науковому інституті фізичної культури розпочалася у 2007 році на базі кафедри теорії та методики фізичної культури, яку на той час очолювала Тетяна Олександрівна Лоза. Новостворену кафедру філософської антропології і культурології очолив доктор філософських наук, професор Валерій Андрійович Косяк, а згодом цей напрям здобув своє організаційно-структурне оформлення.

У зв’язку з виконанням вимог експертної акредитаційної комісії щодо підготовки та випуску фахівців спеціальності «Туризм» з 1 вересня 2010 р. рішенням вченої ради Сумського державного педуніверситету від 29.06.2010 кафедру філософської антропології і культурології перейменовано на кафедру спортивно-гуманітарних дисциплін, економіки та туризму, а з 1 вересня 2012 р. рішенням від 30.08.2012 – на кафедру туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки. При цьому кафедрі надавався статус випускової зі спеціальності «Туризм» із закріпленням за нею всіх фахових дисциплін навчального плану підготовки фахівців напряму підготовки «Туризм», загальноуніверситетської дисципліни «Основи економічної теорії» та дисципліни спеціалізації «Економіка» фізико-математичного факультету.

На цей час кафедру туризму та готельно-ресторанного сервісу (таку назву вона має з 1 листопада 2017 р. після кількох корекційних змін з відокремленням економічного блоку і приєднанням його до фізико-математичного факультету) очолює кандидат педагогічних наук, доцент, голова комісії з підготовки та атестації кадрів Федерації спортивного туризму Сумської області Інна Сергіївна Зігунова.

Розвиток туризму у світі диктує попит на розширення спектру підготовки спеціалістів туристської галузі згідно з потребами суспільства. Тривалий час кафедра працює над пошуком можливостей для впровадження нових спеціалізацій на спеціальності «Туризм», зміцненням матеріально-технічної бази, удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та примноженням наукових здобутків.

Багатогранність індустрії туризму визначає спектр навчальних дисциплін та студентських практик, що пропонуються майбутнім фахівцям галузі туризму та гостинності для опанування обраної професії. Під час практики майбутні фахівці з туризму підвищують професійну майстерність, працюючи в туристських підприємствах (турагенціях, туроператорських фірмах, готелях, ресторанах, базах відпочинку), напрацьовуючи практичний досвід у туристському обслуговуванні, здійсненні екскурсійної та анімаційної діяльності, а також у сфері туристського супроводу на маршрутах активного туризму (пішохідного, гірського, велосипедного, водного, лижного). Останніми роками кафедра практикує студентські практики за кордоном (Польща, Болгарія, Туреччина).

У науковій діяльності кафедра тісно співпрацює з кафедрою географії і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), кафедрами туризму, теорії і методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, кафедрою менеджменту, економіки, права і туризму льотної академії Національного авіаційного університету
(м. Кропивницький).

2012 року кафедра започаткувала проведення науково-практичної конференції «Стан та перспективи сучасного туризму», активними учасниками якої є викладачі та студенти кафедри, науковці з інших ЗВО України, Білорусі, Казахстану, фахівці-практики різних сфер туристської індустрії. Кафедра бере активну участь в організації різноманітних науково-практичних заходів: семінарів, засідань «круглих столів», форумів, майстер-класів, присвячених розвитку індустрії туризму і гостинності в Сумській області.

Щороку студенти спеціальності «Туризм» беруть активну участь у конкурсах наукових студентських робіт, студентських олімпіадах, наукових квестах, вікторинах з туризму тощо. Гордістю кафедри став студент магістратури Вадим Яцина, який у 2017 році здобув перемогу у всеукраїнській студентській олімпіаді з туризму в номінації «Практична підготовка» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.С. Зігунова).

Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу бере активну участь в організації туристичних виставок та ярмарків на теренах Сумщини, а також залучає до цієї діяльності студентів – майбутніх фахівців з туризму.

Під час різноманітних туристичних заходів студенти спеціальності «Туризм» зміцнюють знання, набуті в процесі навчання в університеті, удосконалюючи професійні компетенції. У період «третього трудового семестру», працюючи в туристських фірмах, готелях, ресторанах, санаторіях, туристсько-рекреаційних комплексах, на базах відпочинку, студенти одержують практичну підготовку у сфері туризму та гостинності.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти підвищують рівень туристсько-спортивної майстерності, здійснюючи щорічні рекреаційні та спортивні походи (пішохідні, гірські, лижні, водні, велосипедні, а також комбіновані), гірські сходження різної категорії складності в горах України та за її межами, виконуючи спортивні розряди та одержуючи інструкторські звання і категорії.

6 40c7f

Зимові тури на Буковель

Розвиток туризму у світі диктує попит на розширення спектру підготовки спеціалістів туристської галузі згідно потреб суспільства. Упродовж років кафедра працює над знаходженням можливостей для впровадження нових спеціалізацій на спеціальності «Туризм», зміцненням матеріально-технічної бази, вдосконаленням навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та примноженням наукових здобутків.

На сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі, серед яких:

 1. Кандидат педагогічних наук, доцент – Інна Сергіївна Зігунова
 2. Кандидат педагогічних наук, доцент – Василь Миколайович Зігунов
 3. Кандидат економічних наук, доцент – Марина Миколаївна. Ксенофонтова
 4. Кандидат економічних наук, старший викладач – Дар'я Ростиславівна Мозгова
 5. Викладач – Ярослав Васильович Євтушенко
 6. Викладач – Вікторія Сергіївна Павленко
 7. Лаборант – Ангеліна Сергіївна Нога
 8. Лаборант – Дмитрій Олександрович Твардовський

Студенти спеціальності 242 Туризм вересень 2018 2c5f0

Особливості навчального процесу студентів

Багатогранність індустрії туризму визначає спектр навчальних дисциплін та студентських практик, що пропонуються майбутнім фахівцям галузі туризму та гостинності для опанування обраної професії.

До навчального плану підготовки бакалаврів з туризму включені наступні навчальні дисципліни та практики:

Навчальні дисципліни загального циклу підготовки: «Історія та культура України», «Іноземна мова (англійська)» «Філософія», «Українська мова», «Інформаційно-комунікативні технології».

Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки:, «Організація туризму», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент у туризмі», «Організація екскурсійних послуг у туризмі», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Організація транспортних послуг в туризмі», «Географія туризму», «Туристичне країнознавство», «Організація і проведення туристських походів», «Організація сільського туризму», «Основи індустрії гостинності», «Організація гастрономічного туризму», «Національні кухні народів світу», «Барна справа», «Основи курортології», «Основи топографії і спортивного орієнтування», «Основи міжнародного туризму», «Аналіз, бухгалтерський облік та аудит діяльності туристського підприємства», «Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів», «Спортивний туризм», «Туроперейтинг», «Безпека в індустрії туризму», «Страхування в індустрії туризму», «Економіка в індустрії туризму», «Інформаційні системи та технології в індустрії туризму».

2 7e53c

Водні подорожі по Ворсклі на рафтах

Навчальні дисципліни вибіркового циклу підготовки:

«Економіка туристського підприємства», «Управління бізнес процесами в туризмі», «Правове регулювання бізнесу в індустрії туризму і готельно-ресторанної сфері», «Організація кластерів в індустрії туризму», «Організація бізнесу в індустрії туризму», «Організація бізнесу в готельно-ресторанній сфері», «Теорія і методика активного туризму», «Туристсько-спортивні спорядження і екіпіровка», «Туристсько-спортивні ресурси», «Основи альпінізму і скелелазіння», «Лижний і гірськолижний туризм», «Безпека в активному туризмі», «Туристсько-спортивна підготовка», «Вдосконалення майстерності зі спортивного туризму».

Навчальні та виробничі практики: «Навчальна практика з активного туризму», «Навчальна практика на підприємствах індустрії туризму, «Виробнича інструкторська практика з активного туризму», «Виробнича практика на підприємствах готельно-ресторанної сфери», «Виробнича практика з екскурсійної діяльності», «Виробнича комплексна бакалаврська практика на підприємствах індустрії туризму і гостинності».

3 4db58

Студентські пішохідні походи в регіоні Українських Карпат   

Упродовж практик майбутні фахівці з туризму підвищують професійну майстерність, працюючи в туристських підприємствах (турагенціях, туроператорських фірмах, готелях, ресторанах, базах відпочинку), напрацьовуючи практичний досвід в туристському обслуговуванні, здійсненні екскурсійної та анімаційної діяльності, а також у сфері туристського супроводу на маршрутах активного туризму (пішохідного, гірського, велосипедного, водного, лижного). Упродовж останніх років кафедра практикує проходження студентських практик за кордоном (Польща, Болгарія, Туреччина).

jIQm m1WAqM 02df5

Стажування майбутніх менеджерів з туризму у туристичних агенціях

Основні предмети, що викладаються кафедрою: організація туризму, основи індустрії гостинності, основи міжнародного туризму, міжнародне законодавство в індустрії туризму та гостинності, географія туризму, туристське країнознавство, регіонознавство, організація готельного і ресторанного господарства, національні кухні народів світу, менеджмент і маркетинг в туризмі, мотиваційний менеджмент, інноваційні технології в індустрії туризму та гостинності, реклама та PR-технології в туризмі, організація екскурсійних послуг, організація гастрономічного туризму, організація сільського туризму, «зелений» туризм, рекреаційні комплекси світу, основи курортології, страхування в індустрії туризму, організація транспортних послуг в туризмі, психологія в індустрії туризму, інформаційні системи та технології в індустрії туризму, економіка туристського підприємства, організація туристичного бізнесу, державне та регіональне управління в туризмі, правове регулювання туристичної діяльності, правове регулювання бізнесу в індустрії туризму і готельно-ресторанній сфері, безпека в індустрії туризму, альпінізм і скелелазіння, теорія і методика активного туризму, основи топографії і спортивного орієнтування, організація і проведення туристичних походів, спортивний туризм, лижний і гірськолижний туризм, підвищення туристсько-спортивної майстерності.

 

Бакалаврська виробнича практика в туристській агенції травень 2018 76525

Бакалаврська виробнича практика в туристській агенції

Бакалаврська виробнича практика у ресторані м. Суми квітень 2018 d4454

Бакалаврська виробнича практика в ресторанній сфері.

1 1 eacc2

Наукова діяльність кафедри

Колектив кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу плідно працює над науково-дослідною темою «Філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми спорту і туризму» (науковий керівник теми – доктор філософських наук, професор В.А. Косяк). У науковій діяльності кафедра тісно співпрацює з кафедрою філософії та соціології СумДПУ імені А.С. Макаренка, кафедрами географії і туризму Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), кафедрами туризму, теорії і методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, кафедрою менеджменту, економіки, права і туризму Льотної академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький).

Загальна кількість публікацій кафедри за термін понад 12 років  складає 8 монографій, 9 збірників наукових праць, понад 20 навчальних посібників, близько 400 наукових статей, з яких понад 100 – у фахових та міжнародних виданнях.

9 88233

Студентські пішохідні походи в регіоні Українських Карпат   

Також на кафедрі діють студентські науково-проблемні гуртки: «Актуальні питання туристського країнознавства» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І. С. Зігунова), «Теоретико-методичні проблеми сучасного активного туризму» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В. М. Зігунов);  «Актуальні проблеми здійснення туристської діяльності у регіонах світу» (науковий керівник – кандидат економічних наук, старший викладач Д. Р.  Мозгова); «Сучасні проблеми розвитку туристичної діяльності в Україні» (науковий керівний – кандидат економічних наук, доцент М. М. Ксенофонтова).

4 d75c9

У 2012 році кафедра започаткувала проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан та перспективи сучасного туризму». З 2019 року на кафедрі проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи», активними учасниками якої є науковці з інших закладів вищої освіти України, Білорусі, Казахстану, Молдови, Ізраїлю, фахівці-практики різних сфер туристської індустрії.

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні різноманітних науково-практичних заходів: семінарів, засідань «круглих столів», форумів, майстер-класів, присвячених розвитку індустрії туризму і гостинності в Сумській області.

DSCN1629 09bb3

Водні подорожі по Пслу на байдарках 

Щороку студенти спеціальності «Туризм» беруть активну участь в конкурсах наукових студентських робіт, студентських Олімпіадах, наукових квестах, вікторинах з туризму тощо. Гордістю кафедри став студент магістратури Вадим Яцина, який у 2017 році здобув перемогу у Всеукраїнській студентській Олімпіаді з туризму, у номінації «Практична підготовка» (науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. С. Зігунова); студентка 4 курсу Жанна Левковська, яка у 2019 році стала призером у ІІ турі Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм», посівши ІІІ місце (науковий керівник – канд. пед. наук, доцент В. М. Зігунов); студентка магістратури Ангеліна Нога, яка у 2020 році стала призером у ІІ турі Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм», посівши ІІ місце (науковий керівник – канд. пед. наук, доцент В. М. Зігунов).

2 1 e0242

 

5 d5fd8

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра туризму і готельно-ресторанного сервісу бере активну участь в організації туристичних виставок та ярмарків на теренах Сумщини, а також залучає студентів – майбутніх фахівців з туризму до цієї діяльності.

IMG 8061 d5c46

Студенти спеціальності «Туризм» на туристичній виставці, м. Суми

Під час різноманітних туристичних заходів студенти спеціальності «Туризм» зміцнюють знання, набуті упродовж навчання в університеті, удосконалюючи професійні компетенції. У період «третього трудового семестру», працюючи в туристських фірмах, готелях, ресторанах, базах відпочинку, санаторіях, туристсько-рекреаційних комплексах, студенти отримують практичну підготовку в сфері туризму та гостинності.

Кафедра бере активну участь у туристсько-спортивному житті університету. При Навчально-науковому інституті фізичної культури діє туристсько-спортивний клуб імені Петра Вернидуба, який очолює викладач кафедри Я. В. Євтушенко. Студенти кафедри неодноразово були переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських змагань з різних видів спортивного туризму.

3 e13d5

Під керівництвом викладачів кафедри студенти підвищують рівень туристсько-спортивної майстерності, здійснюючи щорічні рекреаційні та спортивні походи (пішохідні, гірські, лижні, водні, велосипедні, комбіновані), альністські сходження різної категорії складності в горах України та за її межами, виконуючи спортивні розряди та отримуючи інструкторські звання.

10 e54a7

Зимові тури на Закопане (Польша)

Цікавим та змістовним є студентське життя у позанавчальний час. Світогляд студентів збагачують різнопланові культурно-виховні заходи: конкурси, клубні дні, мистецькі вечори, спортивні турніри, квести, ярмарки тощо. Найулюбленішими заходами для студентів спеціальності «Туризм» є святкування Всесвітнього Дня туризму, «Посвята в студенти», «Новорічний вогник», вечори класичної музики, сезонні тематичні походи: лижний – «Стежками до Святого Миколая», весняний – «За березовим соком» та інші.

8 085dd

Зустріч студентів спеціальності "Туризм" з представниками сфери туризму Сполучених Штатів Америки

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 ТУРИЗМ

Понад 15 років на ринку освітніх туристичних послуг!

 Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) ступінь вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризм».

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) ступінь вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство».

Форма навчання: денна та заочна. Для випускників коледжів – спеціальні умови вступу.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік і 3 місяці.

УМОВИ ВСТУПУ

 • на основі повної загальної середньої освіти:
 1. НМТ/ЗНО Українська мова
 2. НМТ/ЗНО Математика
 3. НМТ/ЗНО Історія України
 4. Мотиваційний лист
 • на основі ОКР молодшого спеціаліста:
 1. НМТ/ЗНО Українська мова
 2. НМТ Історія України, Математика/ЗНО – Історія України, Біологія, Географія, Хімія, Фізика, Математика, Іноземна мова
 3. Мотиваційний лист
 • Правила вступу для здобуття ступеня Магістра:
 • на бюджет
 1. Мотиваційний лист
 2. Фаховий іспит з Організації туризму (усно)
 • на контракт:
 1. Мотиваційний лист

СФЕРА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»

 • Менеджер з туризму;
 • Фахівець готельного бізнесу;
 • Фахівець ресторанного бізнесу;
 • Туристський аніматор;
 • Інструктор з активного туризму (гід-провідник);
 • Топ-менеджер державного та регіонального управління у сфері туризму;
 • Спеціаліст візового центру;
 • Управитель, адміністратор готельних і ресторанних підприємств;
 • Керівник туристських корпорацій;
 • Спеціаліст візового центру, фахівець у сфері міжнародного туризму;
 • Керівник туристичних агенцій, тур операторських та екскурсійних підприємств;
 • Фахівець у сфері туристичного маркетингу;
 • Гід-екскурсовод, гід-перекладач у сфері міжнародного туризму;
 • Керівник анімаційної служби в готельно-ресторанних, санаторно-курортних комплексах, туристичних баз відпочинку, туристських пансіонатах;
 • Організатор туристичного бізнесу у сфері національного та міжнародного туризму;
 • Керівник підприємств у сфері активного туризму (гірського, велосипедного, водного, лижного, пішохідного туризму, альпінізму, скелелазіння, тощо), фахівець туристичного супроводу на маршрутах активного туризму (інструктор, гід-провідник);
 • Викладач з туризму закладів вищої освіти.

Контактна інформація

Кафедра туризму і готельно-ресторанного сервісу СумДПУ імені А. С. Макаренка,

вул. Роменська, 87, м. Суми,40002.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки для спілкування у соціальних мережах:

 1. https://www.instagram.com/tourism_ped_univer/
 2. https://www.instagram.com/tour_club_na_grani/
 3. https://www.facebook.com/turclub.nagrani
 4. @Kafedraoftourism_bot

Контактні телефони:

(066) 40-65-000 – Інна Сергіївна.

(050) 86-94-822 – Дарина Геннадіївна.